Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư

NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA MYSMARTHOME

Muabannhatot.net rất coi trọng quyền riêng tư. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách:

 1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
 2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
 3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA MUABANNHATOT

 

Muabannhatot cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này là gì?

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin cá nhân được Muabannhatot thu thập liên quan đến các dịch vụ mà Tập đoàn cung cấp. Tìm hiểu thêm thông tin về Bất động sản tại địa chỉ https://muabannhatot.net. Trang này trình bày thông tin được thu thập theo hình thức ngoại tuyến và các trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi, các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, hình thức rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi, cũng như hình thức thu thập trực tuyến thông qua các trang web của chúng tôi.

Sự đồng ý của quý khách

Muabannhatot.net sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép quý khách một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của quý khách. Bằng cách sử dụng Trang Web Muabannhatot.net, quý khách đồng ý cho phép Muabannhatot thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Quý khách không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu quý khách quyết định không đồng ý thì khi đó quý khách có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu quý khách đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Nếu quý khách không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo cách này, vui lòng không sử dụng các Trang Web Muabannhatot hoặc quý khách phải cung cấp thông tin cá nhân cho Muabannhatot.

Trẻ em

Phần lớn các Trang Web Muabannhatot được thiết kế và phục vụ người lớn. Nếu Trang Web Muabannhatot phục vụ khách hàng nhỏ tuổi hơn, chúng tôi sẽ xin phép cha mẹ hay người giám hộ trước khi thu thập thông tin cá nhân mà chúng tôi cho là thích hợp hay nếu có yêu cầu của các điều luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng (độ tuổi cần thiết phải xin phép sẽ khác nhau tùy từng nước). Nếu quý khách là trẻ em trong độ tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ ở nước sở tại, quý khách nên tìm hiểu về các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này cùng với cha mẹ hay người giám hộ của mình để đảm bảo rằng quý khách đã hiểu rõ và chấp nhận chúng.

Nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin mà không có sự đồng ý nhất thiết phải có từ phía cha mẹ hay người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin đó trong thời gian sớm nhất có thể.

Quyền truy cập vào một số khu vực của Trang Web Muabannhatot và/hoặc điều kiện tư cách để nhận giải thưởng, mẫu hay các phần thưởng khác có thể giới hạn trong phạm vi người dùng trên một độ tuổi nhất định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiến hành kiểm tra xác minh độ tuổi và thực thi các giới hạn độ tuổi này.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, “thông tin cá nhân” của quý khách có nghĩa là thông tin hay mẩu thông tin có thể giúp nhận diện ra quý khách. Về cơ bản, điều này bao gồm những thông tin như họ tên, địa chỉ, tên đăng nhập, hình đại diện, địa chỉ email và số điện thoại, nhưng cũng có thể bao gồm các thông tin khác chẳng hạn như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về phong cách sống hay sở thích của quý khách chẳng hạn như sở thích riêng và mối quan tâm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin quý khách cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

  Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về quý khách nếu quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như khi quý khách đăng ký tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hay các cuộc thi, đăng ký để nhận thông tin, sử dụng đơn xin tham gia, mua sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, điền vào bảng điều tra, hay đưa ra lời nhận xét hay yêu cầu. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ quý khách bao gồm:

  • tên của quý khách
  • địa chỉ
  • địa chỉ email
  • tên đăng nhập
  • số điện thoại
  • tuổi
  • ngày sinh
  • giới tính
  • nội dung do người dùng khởi tạo, các bài đăng và các nội dung khác quý khách nộp cho các Trang Web Muabannhatot
  • bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi
 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý khách sử dụng các Trang Web Muabannhatot

  Chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ khác (chẳng hạn như công cụ phân tích web và thẻ điểm ảnh) để tự động thu thập thông tin về quý khách khi quý khách sử dụng các Trang Web Muabannhatot, tùy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

  • thông tin về kiểu bộ trình duyệt quý khách sử dụng
  • chi tiết về các trang web mà quý khách đã xem
  • địa chỉ IP của quý khách
  • các siêu liên kết mà quý khách đã nhấp vào
  • tên người dùng, hình đại diện, giới tính, mạng của quý khách và bất kỳ thông tin nào khác mà quý khách chọn để chia sẻ khi dùng các Trang Web Bên Thứ Ba (chẳng hạn khi quý khách dùng chức năng “Like” (thích) trên Facebook hay chức năng +1 trên Google+)
  • Các trang web quý khách đã ghé thăm trước khi truy cập vào Trang Web Muabannhatot

  Hầu hết các bộ trình duyệt internet được thiết lập ban đầu đều chấp nhận cookies. Quý khách có thể thay đổi thiết lập để chặn các cookies hoặc cảnh báo quý khách khi các cookies được gửi tới thiết bị của quý khách. Nếu quý khách tắt cookies, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web Muabannhatot.

 • Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý khách sử dụng app trên Android hoặc iPhone của chúng tôi

  Chúng tôi sử dụng camera của bạn để quét mã QRCode, sử dụng micro của bạn để cho chương trình sử dụng giọng nói. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

  • ảnh từ camera trong lúc quét mã QRCode, nhưng sẽ phải bị xóa khi sử dụng xong
  • âm thanh từ microphone trong lúc nhận diện giọng nói và sẽ bị xóa khi nhận diện xong
 • Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

  Chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin cá nhân về quý khách từ các nguồn khác nếu quý khách cho phép chia sẻ thông tin đó. Điều này có thể bao gồm thông tin từ các nguồn thương mại hiện có, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công và các tổ chức tổng hợp dữ liệu và thông tin từ các bên thứ ba. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ những nguồn này bao gồm:

  • tên của quý khách
  • địa chỉ phố
  • tuổi
  • thói quen mua sắm của quý khách
  • sở thích và thông tin về phong cách sống của quý khách chẳng hạn như sở thích riêng và các mối quan tâm
  • các thông tin khả dụng công khai chẳng hạn như nội dung do người dùng khởi tạo, các blog và bài đăng tải, được luật pháp cho phép

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách:

 • để cải tiến sản phẩm của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web Muabannhatot. Tìm hiểu thêm.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

  • đánh giá việc sử dụng các Trang Web Muabannhatot, các sản phẩm và dịch vụ
  • phân tích tính hiệu quả của các quảng cáo, cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi
  • cá nhân hóa trải nghiệm trang web của quý khách, đồng thời đánh giá (ẩn danh và tổng thể) các số liệu thống kê về hoạt động của trang web, chẳng hạn như thời gian quý khách ghé thăm, liệu quý khách đã từng ghé thăm trang web này trước đó không và trang web nào giới thiệu quý khách đăng nhập vào đó
  • giúp dễ dàng sử dụng các Trang Web Muabannhatot và điều chỉnh hiệu quả các Trang Web Muabannhatot cũng như các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của quý khách
  • giúp thúc đẩy các hoạt động trong tương lai của quý khách và trải nghiệm về các Trang Web Muabannhatot. Ví dụ, một trang có thể nhận ra rằng quý khách đã cung cấp thông tin cá nhân và sẽ không yêu cầu thông tin đó lần thứ hai nữa
  • thu thập thông tin về thiết bị quý khách đang sử dụng để xem Trang Web Muabannhatot, chẳng hạn như địa chỉ IP của quý khách hay loại bộ trình duyệt Internet hay hệ điều hành quý khách đang sử dụng, và liên kết chúng tới thông tin cá nhân của quý khách nhằm đảm bảo rằng mỗi Trang Web Muabannhatot thể hiện trải nghiệm web tốt nhất cho quý khách
 • để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm, với điều kiện quý khách đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hay trước đó quý khách đã yêu cầu sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi và thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu trước đó và được lập trong bất kỳ khung thời gian nào được luật pháp áp dụng quy định. Tìm hiểu thêm.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

  • giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ (bao gồm những sản phẩm của các bên thứ ba liên quan) mà chúng tôi cho rằng quý khách quan tâm.
  • trao cho quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi

  Quý khách có thể quyết định không tiếp nhận thông tin từ chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào mà chúng tôi gửi cho quý khách sẽ cung cấp cho quý khách thông tin và phương tiện cần thiết để từ chối.

 • để cung cấp cho quý khách các sản phẩm hay dịch vụ quý khách yêu cầu từ chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách:

  • để phục vụ mục đích của các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi mà quý khách đã tham gia
  • để gửi cho quý khách thông tin, sản phẩm hay mẫu mà quý khách yêu cầu
  • để đáp ứng các yêu cầu hay nhận xét của quý khách

Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ không giữ thông tin đó lâu hơn khoảng thời gian cần thiết của mục đích đó, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin vì các lý do kinh doanh hay pháp lý chính đáng. Để bảo vệ thông tin không bị phá hoại một cách vô tình hay cố ý, khi chúng tôi xóa thông tin khỏi dịch vụ của mình, chúng tôi có thể không xóa ngay các bản sao còn lại từ máy chủ hay xóa bỏ thông tin từ hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân của quý khách đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng phải làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên và đại lý của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết.

Quyền riêng tư của quý khách và người liên hệ

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hay mối quan ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách, thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi trên Trang Web MySmarthome hướng dẫn quý khách tới Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Ngoài ra, vui lòng ghé thăm trang web Muabannhatot.net chọn quốc gia thích hợp và nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi. Yêu cầu của quý khách sẽ được chuyển tới công ty tập đoàn MySmarthome thích hợp.

Quý khách có quyền thông báo cho chúng tôi nếu quý khách:

 • không muốn chúng tôi liên hệ trong tương lai
 • muốn nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về quý khách
 • muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, hay xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách trong hồ sơ của chúng tôi
 • muốn báo cáo về bất kỳ trường hợp nào lạm dụng thông tin cá nhân của quý khách

Để hỗ trợ chúng tôi giải quyết thắc mắc của quý khách, vui lòng cung cấp họ tên và thông tin chi tiết của quý khách.