Ngân hàng

Tín dụng ngoại tệ tăng vốn gấp 6 lần

Tín dụng ngoại tệ tăng vọt gấp 6 lần cùng kỳ

Theo báo cáo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tín dụng của hệ thống ngân hàng đã được đẩy nhanh hơn đáng kể trong tháng vừa qua. Cụ thể, tính đến cuối tháng 11/2017, tổng tín dụng ước tăng 2,8% so với tháng 10, đồng thời tăng 15,3% so với thời điểm đầu… Chi tiết »